A pegada dos Indianos.

Cliente: Ediciones Bolanda

Indianos

Cliente: Ediciones Bolanda
Tipo: Landing

https://apegadadosindianos.com

A palabra indiano denominaba ao emigrante enriquecido que retornaba de América. A palabra expresa admiración e recoñecemento cara a aqueles emigrantes, xeralmente de berce humilde, que compartiron a riqueza duramente labrada na diáspora coas súas xentes e a súa terra.


Os indianos financiaron escolas, bibliotecas, asilos, centros de acollida, plazas de abastos, casas consistoriais.